Privacybeleid

Laser-Games hecht veel belang aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. In deze privacy statement leggen we u zorgvuldig uit hoe we uw gegevens verzamelen en met welke doeleinden. Hierbij houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u dan ook aan om dit zorgvuldig door te nemen.

1. Wie verzamelt uw informatie?

Alle persoonsgegevens worden verzameld door:
MGM Bvba
Weilandstraat 17
2360 Oud Turnhout
BTW BE0 467.526.637
0475 25 00 09
info@laser-games.net

MGM BVBA is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in deze Privacy Statement genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

2. Welke gegevens worden verzameld en waarom precies?

Laser-Games verzamelt de volgende persoonsgegevens:

  • Uw gebruik van sociale media en contact met Laser-Games
  • Interactieve gegevens, zoals vb. welke pagina’s uw voorkeur dragen op onze website.

Wij verwerken uw gegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van gerechtvaardigd belang. Dit bestaat eruit dat wij onze klanten betere aanbiedingen kunnen doen als we beschikken over uw persoonlijke voorkeuren. Persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden op grond van wettelijke plicht.

3. Doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken

Via onze website kan u offerte’s aanvragen of boekingen doen. Hiervoor dient een formulier ingevuld te worden met onder andere uw e-mailadres en telefoonnummer, zodat er op die manier verder gecommuniceerd kan worden.

  • Verbeteren van onze website en sociale media en onze dienstverlening naar u toe.
  • Het informeren over interessante acties en aanbiedingen via verschillende communicatiekanalen.

4. Camerabewaking

Er zijn camera’s geplaatst in onze accomodatie en het bijhorende parkeerterrein. Deze zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en hebben als doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en tevens ondersteuning te bieden bij calamiteiten. We maken de aanwezigheid van camera’s ook duidelijk kenbaar aan u bij betreding van onze infrastructuur. De camerabeelden worden maximum 1 maand bewaard, tenzij anders voorgeschreven door wettelijke instanties of in geval van gegronde reden (vb. op vraag van de politie).

5. Wie ontvangt uw informatie?

Laser-Games deelt uw persoonlijke gegevens niet met derde partijen, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn. In dat geval worden uw gegevens enkel gebruikt zoals voorgeschreven. Er is geen sprake van verkoop van persoonlijke gegevens aan derde partijen.

6. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden bijgehouden op een beveiligde server. Enkel de zaakvoerder heeft toegang tot deze gegevens.

Fysieke documenten worden bewaard in de maatschappelijke zetel.

Ter bescherming van minderjarigen, houden wij geen gegevens bij van personen onder de 16 jaar.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Laser-Games bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor dat bepaalde doeleinden en zolang nodig om u een goede dienstverlening te kunnen bieden. Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd uit ons bestand.

8. Wat zijn uw rechten?

U als gebruiker van onze sociale media en website en als bezoeker van Laser-Games, heeft ten allen tijde het recht tot inzage van uw gegevens.
Indien u bepaalde gegevens wil aanpassen of verwijderen, kan u dit ook ten allen tijde. Ook mag u steeds vragen om volledig uit ons gegevensbestand gewist te worden.
Wanneer u denkt dat wij uw gegevens toch onrechtmatig gebruiken, heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de daartoe bevoegde Privacy Commissie.
Indien u in het verleden reeds akkoord gegaan bent met het feit dat wij uw persoonsgegevens gebruiken, mag u op elk moment uw toestemming weer intrekken. U mag ook ten allen tijde de verwerking van uw gegevens beperken, hetzij tijdelijk of permanent.
Verzoek tot inzage kan u indienen via e-mail. Wij trachten hier zo snel mogelijk op te reageren.

9. Heeft u nog extra vragen?

Indien onze Privacy Statement niet geheel duidelijk is voor u, kan u ons ten allen tijde contacteren.
MGM bvba
Weilandstraat 17
2360 Oud Turnhout
0475 25 00 09
info@laser-games.net